Messafeli satış sözleşmesi

İşbu sözleşmesi 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Gazetede Mesafeli Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI 'nın, ALICI' ya satışını aşağıda, aşağıda belirtilen çeşitleri ve satış fiyatı ürün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve bilmelerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ Unvan: Defne Gold Apart E-posta: contact@defnegoldapart.com
MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ Müşteri olarak www.defnegoldapart.com alışveriş yap üye olan kişi. Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktar, marka / modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya geliştirme temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda verdiğini beyan eder.
4.2 - yayın konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI 'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
4.3 - Konu konusu ürün, ALICI 'dan başka bir kişi / kuruluşa teslim elde edilecek ise, temin edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden www.defnegoldapart.com sorumlu tutulamaz.
4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürün sağlam, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 - Ürün konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI 'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş şarttır. Kabul edilmez ise, SATICI ürün bedeli ödenmez veya kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünün teslimi kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI 'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak yazılan ile ilgili banka veya finansun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI'nın teslim edilmiş olması kaydıyla 3 gün içinde SATICI 'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edilemez, durumu ALICI 'ya bildirmekle yükümlüdür. Buton ALICI siparişin iptal iptali, söz konusu ürünün emsali ile değiştirilmesini ve / veya süresinin engelleyici olması gerekliliği kalkmasına kadar ertelenmesi kadar ertelenmesi. ALICI'nın siparişi iptal etmek için kabul eder 10 gün içinde nakden ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan yenileyen arızalı veya bozuk olanlar, garanti talimatları içinde gerekli onarımın yapılması için www.defnegoldapart.com 'gönderilebilir.
4.9- İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI 'ya faks veya e-posta yoluyla ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI ALICI, sözleşme konusu ürün ambalajı gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının uygulanması için bu süre içinde SATICI 'ya faks, e-posta veya telefon ile telefon ile ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın olması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI' ya gönderime sunulacağı kargo teslim tutanağı örneği ile fatura zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI 'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasaller iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Niteliği iade edilemeyecek ürünler, kullanım teklik ürünler, hızlı bozulan veya son tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının tanımı, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün alınmamış olması şartına bağlıdır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri şişirmek veya yapmak için kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

DİĞER HUSLAR: Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası deneyi ve hukuka aykırı diğer farklılıkları ile ödeme işleminin iptalini talep edebilir. Bu durumda, kartı çıkaran kuruluş itirazın bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, Borçlu borcun gecikmeli ifasından alacaklının zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.